קטגוריות נוספות

ביה"ס היסודי ע"ש אילן רמון

כתובת:רחוב מנחם בגין 7

ביה"ס היסודי "אילן רמון"

מנהלת: רינת גיגי

מזכירה: אילת בן-דוד

פקס': 08-8672403 

אתר אינטרנטhttp://www.schooly2.co.il/ilan-ramon/index.asp