קטגוריות נוספות

בית ספר ע"ש בן גוריון

כתובת:רחוב תורה ועבודה

בית ספר מצויין עם צוות משפחתי ויחס אישי לכל תלמיד ותלמידה!


מנהלת
: רחל אילוק 

 

מזכירה: טלי אקשטיין 

 

פקס': 08-8573633 

 

אתר אינטרנטhttp://www.bgg.org.il