.

משרד החינוך יחייב את כלל מוסדות החינוך להנהיג נהלים שוויוניים לתלמידים ותלמידות.

בחוזר מנכ"ל שיצא בקרוב יתווסף סעיף כי הוראותיו והנחיותיו של התקנון הבית ספרי חלות על כלל התלמידים, ללא כל אבחנה מגדרית או אחרת כמו ש'יישום ההנחיות יהיה שוויוני בין בנים לבנות'".

המסר לבתי ספר נוצר על רקע מחאת המכנסיים שבמסגרתה מחו הורים לבנות על קביעת אורך שונה למכנסיים לתלמידות לעומת אלו של התלמידים.

בעדכון הקרוב ייקבע כי "יישום ההנחיות יהיה שוויוני בין בנים ובנות".

מנכ"ל משרד החינוך הבין שהוא אינו יכול להמשיך ולטמון את ראשו בחול אל מול התופעה המתרחבת של 'מסדרי המכנסיים' לבנות בלבד שמשפילה את התלמידות ואת הוריהן ויוצרת חוסר אמון של הורים ותלמידים במערכת החינוך.