כך זה נראה בשמי אשדוד - צילום שמואל דוד:

צילום: רובי נח