נתוני פליטת המזהמים ממפעלים באשדוד בשנת 2022 - נחשפים

$(function(){setImageBanner('e4bb236f-5d2c-4236-a1c8-f4c06afaa3b4','/dyncontent/2023/9/21/d008df60-2e17-4060-b329-2a060df9209b.jpg',16998,'הופה אייטם כתבה ',525,78,false,37897,'Image','');})

נתונים המשרד להגנת הסביבה מתפרסמים - וברחבי העיר לא התגלו חריגות מהתקן בשנת 2022. ומה קורה באזור התעשייה? אחרי עלייה דרסטית של 107% בפליטת חומרים מסרטנים וחומרים אורגניים נדיפים, ממפעלים באזור התעשיה של אשדוד - נתוני שנת 2022 מצביעים על ירידה בפליטת החומרים החשודים כמסרטנים, אך בפליטת חומרים אורגניים נדיפים חלה עליה - בעיקר כתוצאה מפעילות מפעל סולבר. ראש העיר ד"ר לסרי: "האוויר באזור המגורים באשדוד תקין, אך לצד זאת נמשיך במאבק שלנו להפחתת הזיהום מאזור התעשייה הצפוני כפי שפעלנו בשנים האחרונות". איגוד ערים לאיכות הסביבה בתגובה לנתוני הפליטות: "הנתונים מחייבים את המשך והרחבת תכנית הפעולה המשותפת לצמצום מפגעי זיהום אוויר וריח מאזור התעשייה הצפוני באשדוד והחרפת האכיפה כנגד תעשיות מזהמות"

זיהום אוויר באשדודהמשרד להגנת הסביבה מציג את פליטות המזהמים של 572 מהמקורות הגדולים בישראל לשנת 2022. בין המפעלים גם מפעלים באזור התעשייה באשדוד, שפולטים לאוויר הרבה מאוד מזהמים המסכנים את בריאות הציבור ופוגעים קשות בסביבה.

ברמה הארצית:
בשנת 2022 עלתה בדיווחי המפל"ס פליטת תחמוצות חנקן ב-3%, בעקבות עלייה בפליטות ציוד מכני הנדסי (צמ"ה).

בחומרים אורגניים נדיפים ללא מתאן (NMVOC) התרחשה עלייה של 20% בשל הוספת חישוב פליטות מרפתות עבור קבוצת מזהמים אלו.

פליטת חומרים חשודים או מוכרים כמסרטנים פחתה בשנת 2022 ב-9%. הפליטה מענפים הנדרשים בהיתרי פליטה לאוויר פחתה בשנת 2022 ב-30% (הפחתת בנזן בעקבות התקנת RTO ברותם אמפרט נגב והפחתת דיכלורומתאן באדמה אגן). הפליטה מענפים שאינם נדרשים בהיתרי פליטה לאוויר עלתה בשנת 2022 ב-4% (מטמנות ומט"שים).

אזור התעשייה באשדוד:

המשרד להגנת הסביבה - אין חריגות זיהום אוייר באזורי המגורים בעיר .

באזורי התעשייה שבצפון אשדוד פועלים 12 מדווחי מפל"ס תעשייתיים. באזורים אלה חלו הפחתות בפליטות מזהמים לאוויר בשיעור של 23% עד 98% משנת 2012.

  • חומרים חשודים או מוכרים כמסרטנים: בשנת 2022 חלה הפחתה של 13% - בעקבות פעולות שננקטו לאחר פרסומי המפל"ס של השנים 2020 ו-2021 שהציגו עלייה של 107% במצטבר. ההפחתות התרחשו במפעלי אדמה אגן ויהודה פלדות. במפעל הקורנס נמשכה מגמת העלייה בפליטת עופרת ובנזן (אך ללא חריגה מערכי הפליטה המותרים).
  • תחמוצות חנקן: בשנת 2022 חלה עלייה של 15% בעקבות גידול בהיקף פעילות תחנת הכוח אשכול.
  • חומרים אורגניים נדיפים NMVOC: עלייה של 38% בשלוש השנים האחרונות נובעת בעיקר ממפעלי סולבר מוצרי חלבון (עלייה בהיקף פעילות) ופז בית זקוק אשדוד. בשנת 2022 נרשמה עלייה של 14%!
  • בתחנות ניטור האוויר בכל מרחב אשדוד – מרחב המגורים בעיר: לא נמדדו חריגות מערכי הסביבה בשנת 2022.
  • הרחק מאזורי מגורים: בתחנות ניטור תפעוליות הממוקמות בתוך או בסמוך למפעלים, המשמשות לבקרה ופיקוח על מקורות הפליטה הלא מוקדיים (תחנות "על הגדר"), נמדדו חריגות מערכי סביבה של בנזן ועופרת. בבדיקות הסביבתיות שנעשות על-ידי המשרד באזור התעשיה הצפוני של אשדוד נמדדו שלוש חריגות מהערך הסביבה היממתי של 1,3 בוטאדיאן ו-2 חריגות מערך הסביבה היממתי של טריכלורואתילן.

בהמשך לדוח המפלס לשנת 2021 ולאור ריכוז המפעלים הגבוה באזור התעשייה שבצפון אשדוד, המשרד להגנת הסביבה, עיריית אשדוד ואיגוד ערים לאיכות סביבה אשדוד-חבל יבנה גיבשו והחלו ביישום תוכנית פעולה להפחתת מפגעי זיהום אוויר וריח מאזור התעשייה הצפוני בעיר. התוכנית כוללת: אסדרה של תנאים סביבתיים ברישיונות העסק ואסדרה של היתרי הפליטה; הגברת סיורי פיקוח; דיגומי פתע בארובות; ניטור רציף סביבתי ובמפעלי התעשייה; סקרי ריח ועוד; וכן פעולות אכיפה משמעותיות, כולל התראות ושימועים למפעלים.

מה עלול להגרם מחשיפה לחומרים אורגניים נדיפים?

חשיפה לחומרים אורגניים נדיפים עלולה לגרום לגירוי עיניים, אף וגרון, לכאבי ראש, לאיבוד הקואורדינציה, לבחילות לקוצר נשימה, לתגובת עור אלרגית לעייפות וסחרחורת ואף לפגיעה בכבד, בכליות ובמערכת העצבים המרכזית. חומרים אורגניים מסוימים יכולים לגרום לסרטן בבעלי-חיים, וחלקם חשודים או ידועים כגורמים לסרטן בבני אדם (כגון בנזן ובוטדיאן).

ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי: "האוויר באזור המגורים באשדוד תקין, אך לצד זאת נמשיך במאבק שלנו להפחתת הזיהום מאזור התעשייה הצפוני כפי שפעלנו בשנים האחרונות. בריאותם של תושבי אשדוד חשובה לנו והנתונים המצביעים על איכות האוויר בתוך העיר מצוינים. לא ניתן לשום גורם מזהם להמשיך בפעולותיו, ונפעל מול כל הגורמים הרלוונטיים כדי לסלק מפגעים ולשפר את איכות האוויר גם באזורי התעשייה לטובת העובדים בהם".

השרה להגנת הסביבה, עידית סילמן: "נתוני המפל"ס, מרשם הפליטות לסביבה, מוסיפים להיות כלי מרכזי עבור הציבור, הארגונים הסביבתיים והמשרד, המאפשר לקבל תמונת מצב מפורטת בשקיפות מלאה על הזיהום הסביבתי. האופן שבו המשרד יישם את חוק אוויר נקי בעשור האחרון בא לידי ביטוי במפל"ס ומראה ירידה לאורך שנים בפליטות המזהמים לאוויר מהתעשייה בישראל, כך שהן הגיעו לרמה של פליטות התעשייה האירופית. את אותה העבודה שהמשרד ביצע באמצעות חוק אוויר נקי – בכוונתנו לעשות גם בהפחתת פליטות גזי חממה, באמצעות חוק האקלים, עם יעדי הפחתה המעוגנים בחקיקה, שייצר מחויבות של כלל משרדי הממשלה להוביל את ישראל למשק מאופס פליטות. דוח המפל"ס אף מראה שיש עוד עבודה סביבתית רבה במעבר של ישראל לאנרגיות מתחדשות, במניעת שריפות פסולת ובהגברת מיחזור הפסולת, והמשרד ממשיך לפעול ביתר שאת בכיוונים אלה, ולהתוות את הכיוון ביחד עם הממשלה כולה"

איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד - חבל יבנה בתגובה לנתוני המפל"ס של המשרד להגנת הסביבה:

זיהום אוויר מעל אשדוד

"מרשם הפליטות והעברות לסביבה של מפעלים (מפל"ס) לשנת 2022 שפורסם היום על ידי המשרד להגנת הסביבה מציג נתוני פליטות באזור התעשייה הצפוני באשדוד *המחייבים את המשך והרחבת תכנית הפעולה לצמצום מפגעי זיהום אוויר וריח והחרפת  האכיפה כנגד תעשיות מזהמות באמצעות החמרת הדרישות הרגולטוריות והוספת אמצעים ומשאבים בלוחות זמנים קצרים".

באיגוד ערים ממשיכים ומציינים בעקבות פרסום הנתונים: "נתוני המפל"ס  מתייחסים לפליטות מזהמים מאזור התעשייה הצפוני באשדוד, כאשר בתחנות ניטור האוויר בכל מרחב העיר אשדוד לא נמדדו חריגות מערכי הסביבה בשנת 2022. נתוני המפל"ס לשנת 2022 מציגים ירידה של 13% בחומרים חשודים או מוכרים כמסרטנים אשר נפלטו לאוויר  באזור התעשיה הצפוני באשדוד, בכך ניתן לראות ראשיתה של מגמת ירידה לגבי חומרים אלו, לאחר שבשנים 2020- 2021 נרשמה עליה משמעותית.  ההפחתה בשיעור חומרים חשודים או מוכרים כמסרטנים בשנת 2022 הינה כתוצאה מיישום התכנית המשותפת של עיריית אשדוד, המשרד להגנת הסביבה ואיגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד –חבל יבנה".

באיגוד ערים מציינים כי נמנעה עלייה משמעותית יותר ונמנע זיהום רב יותר של תחמוצות חנקן, בזכות מאבק שניהלו עיריית אשדוד ואיגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד - חבל יבנה. מאבק שסייע למשרד להגנת הסביבה בדחיית בקשת רשות החשמל וחברת החשמל להגביר אף יותר את היקף הייצור בתחנת אשכול אמצעות היחידות המזהמות.

בנוסף מציינים באיגוד ערים על האכיפה שבוצעה במפעלים באזור התעשייה של אשדוד, בעקבות פעילות משותפת לאיגוד ערים, עיריית אשדוד והמשרד להגנת הסביבה - "בשנים 2022-2023 ננקטו תשעה הליכי אכיפה של המשרד בשיתוף האיגוד כנגד המפעלים פז בית זיקוק אשדוד (פז"א), אדמה אגן, סולבר, הקורנס ותחנת מעבר כראדי, ואף הוטלו שני עיצומים כספיים על פז"א ועל תחנת מעבר כראדי. בד בבד מתנגדים העירייה והאיגוד ומבצעים פעילות למניעת כניסה והרחבה של פעילות תעשיייתית מזהמת ומסכנת לאזורי התעשייה באשדוד בכל דיוני וועדות התכנון, משרדי הממשלה, וועדות הכנסת, ועוד , וזאת על רקע תמ"א 75 - התכנית לפינוי מפעלי מפרץ חיפה.  במסגרת התוכנית הושם דגש מיוחד על התנגדות לא מתפשרת להוספה של סיכון בחומרים מסוכנים ובזיהום אוויר באזור התעשייה באשדוד שמקורו באזור מפרץ חיפה ובכלל". 

מנכ"לית האיגוד רומי אבן דנן: "נתוני המפל"ס לשנת 2022 מחייבים את המשך והרחבת תכנית הפעולה לצמצום הזיהום באזור התעשייה הצפוני באשדוד והחרפת האכיפה כנגד תעשיות מזהמות  באופן מיידי.  אמנם גיבוש ויישום תוכנית הפעולה המשותפת, קידמו אסדרה נחוצה והביאו להפחתה מסוימת בפליטות של חומרים מסרטנים וחשודים כמסרטנים, ואף ניתן להצביע על ראשיתה של מגמה, אך זו אינה מספיקה. על מנת שנוכל לקדם את יישום תוכנית הפעולה בלוחות זמנים קצרים ולהביא לשינוי מהותי ברמת הזיהום והסיכון הסביבתי, באזור התעשייה הצפוני באשדוד, נדרשים אמצעים ומשאבים רבים נוספים, בהם נחישות רבה יותר מול התעשייה, הכוללת לו"ז קצר לאסדרה וסנקציות כבדות מאד כנגד המזהמים, סגירת היחידות המזהמות בתחנת הכח אשכול, והחלטה חד משמעית של כלל הגורמים הרלוונטים על מניעת העברת תעשיות ממפרץ חיפה לאשדוד ומניעת הרחבת מפעלים נוספים - במסגרת תמ"א 75. כל זאת ועוד נדרש לבצע מיידית על מנת  להביא להפחתה וצמצום הזיהום".

---------------------

יש לכם סקופ? מצאתם טעות בכתבה? לחצו כאן להתחיל איתנו צ'אט בוואטספ 

--------------------

אנו מכבדים זכויות יוצרים ועושים מאמץ לאתר את בעלי הזכויות בצילומים שמגיעים לידינו. אם זיהיתם באתר צילום בו אתם בעלי זכויות יוצרים, אתם רשאים לפנות אלינו ולבקש לחדול משימוש בו, באמצעות הקישור כאן


 
 
x
pikud horef
פיקוד העורף התרעה במרחב אשדוד 271, אשדוד 271, אשדוד 271
פיקוד העורף מזכיר: יש לחכות 10 דקות במרחב המוגן לפני שיוצאים החוצה