סקר

הצביעו והגיבו ואת התחושות של התושבים נעביר למקבלי ההחלטות