משאירים את הרישיונות בבית

על פי התקנות כיום, חובה על הנהגים להחזיק רישיון נהיגה ורישיון רכב בעת הנהיגה. הקנס על אי החזקת רישיונות ברכב עומד כיום על 100 שקל.

התקנה החדשה היא חלק משורה של מהלכים לשיפור שירותי הרישוי ובדיקת תוקף הרישיונות תתבצע באמצעות מסופי ניידות המשטרה, המחוברים און ליין למשרד התחבורה ונמצאים כיום בכל ניידות התנועה.

התקנה החדשה אושרה על ידי משרד המשפטים, ועם אישורה על ידי ועדת הכלכלה של הכנסת, היא תיכנס מיידית לתוקף.

הדרישה הקיימת לנשיאת תעודת ביטוח חובה של הרכב נותרת בעינה ונהג שירצה להשאיר את רישיון הנהיגה בבית – יחויב לשאת ברכבו תעודת זהות או דרכון.