דוברות מועצה מקומית גן יבנה

באמצעות התקציב שאושר בסכום של עשרות אלפי שקלים ובסיוע איגוד ערים לאיכות סביבה אשדוד חבל יבנה, יתקיימו פעיליות קהילתיות, חברתיות וחינוכיות ביחד עם תלמידים מבתי הספר ביישוב, תנועות הנוער, מתנ"ס גן יבנה ועובדי מחלקת השפ"ע והתברואה. 

הפעילויות ביום הניקיון הלאומי יתקייו בשת"פ עם מתחם "עם הטבע" ותושבת היישוב המנהלת אותו, אורלי קנת