גן יבנה. נט

ביום  שני (8.4), חתם ראש המועצה, דרור אהרון, על הסכם קואליציוני עם חברי המועצה מסיעת 'עוצמה', הרב אלירם שרביט ורני ארביב.

במסגרת ההסכם, הוחלט כי הרב אלירם שרביט יקבל סמכויות כמחזיק תיק הדת, כולל המועצה הדתית והאחריות להמשך קידום התהליך לשיפוץ המקווה (שכבר תוקצב על ידי ראש המועצה). כמו כן, הרב יקבל לסמכותו את תחום התרבות התורנית בתאום מול מנהל מחלקת תרבות ואירועים במתנ"ס.

חבר המועצה רוני ארביב יקבל סמכויות בתחום התחבורה כממלא מקום מחזיק תיק תחבורה, חבר המועצה, יורם סויסה, חבר בוועדת ביטחון וחירום ועוד.

עם חתימת ההסכם בין הסיעות תמנה הקואליציה בראשותו של דרור אהרון 11 חברי מועצה מתוך 13.

ראש המועצה, דרור אהרון: "אני שמח לבשר שבתום שיחות שקיימתי עם נציגי סיעת 'עוצמה' קיבלנו החלטה משותפת,  למען האחדות ביישוב, על כניסתה של סיעת 'עוצמה' לקואליציה בראשותי. בכך באה לידי ביטוי המדיניות שלי לקדם נציגות מגוונת שמייצגת תושבים מכל המגזרים והציבורים ביישוב. זהו מפגן של אחדות ועוצמה, של דרך חדשה ושל ליכוד בשורותינו – כי טוב בגן יבנה!. אנו נמשיך לעבוד עבור היישוב ביתר שאת וניתן את הכל למענכם ברוח טובה ומאחדת, ללא אגו ומתוך ראיית הכלל".