דוברות מועצה מקומית גן יבנה

תפקיד היקל"ר - יחידת קישור לרשות מטעם פיקוד העורף במצבי חירום הוא חשוב מאין כמותו ועיקרו לשמש מתאם בין הרשויות לבין פיקוד העורף. הוא כולל העברת מסרים, הנחיות ותיאום. תפקידו לא מסתכם רק בפעילות בזמן חירום שכן שיתוף הפעולה נמשך לכל אורך השנה לצד אגף הביטחון וגורמי המועצה השונים.