אל עמוד הפייסבוק שלו צרף ראש המועצה סרטון של "בטרם" המסביר את הסכנות הטמונות במשחק בנפצים בתקווה שישותף כמה שיותר בקרב ההורים ובני הנוער.