אלפים השתתפו אתמול בהלוויתו של הרב משומר שהיה הרב הראשי של גן יבנה במשך למעלה מ-50 שנים. הרשתות החברתיות התמלאו הספדים לרב שהשפיע על רבים והיה דמות מוכרת ואהובה ביישוב. בין הסופדים לו היה ראש המועצה אהרון דרור שכתב בין היתר:" כל שנה היינו מסיירים ביחד בשמחת תורה, מכרנו את החמץ יחד וכמובן שבכל יום כיפור הקפדתי להגיע לבית הכנסת שלו ולהתפלל איתו יחד "שחרית". הוא תמיד קיבל אותי בברכה ולא אשכח את זה לעולם". 

יוסי יוסף לוי כתב :"ברוך דיין האמת, נמס כל לב ורפו כל ידיים, כי נשבה ארון האלוקים, אוי לנו כי נפלה עטרת ראשנו, הרב הצדיק והגאון הרב משומר צוברי זצ"ל עלה בסערה השמיימה."

פייסבוק ברק כהן

שי לוי:"נפלה עטרת ראשנו, מורינו ורבינו המרא דאתרא של גן יבנה הרב משומר צוברי נפטר זצוק"ל, אבידה גדולה לי באופן אישי ומאמין שלעוד רבים כמוני. אבידה למשפחתו ואבידה ענקית ליישוב כולו. מעל ל-50 שנות עשייה ציבורית למען היישוב בתפקיד הרב הראשי לגן יבנה. צער גדול...."