"הנחיתי גם את מחלקת שפ"ע לעבוד בימים אלה בעיקר ממחסני המועצה ולבצע פחות עבודות שטח למעט מקרים חריגים. עובדי מחלקת השיטור העירוני והפיקוח עובדים בין עמדות ההאכלה המוסדרות לבעלי החיים שהנחנו ברחבי המועצה ומוודאים שיש בהן מים לבעלי החיים. וודאו גם אתם והשאירו כלי מים עבור בעלי החיים ובדקו מתחת לכלי הרכב שלכם מכיוון שבחום כזה בעלי החיים מחפשים מקומות מוצלים. אני מבקש מכולם לנהוג באחריות בימים אלו. אנו עומדים לרשותכם. "

בתמונה: עובדי המועצה דואגים לחתולי הרחוב בחום הכבד 

דוברות מועצה מקומית גן יבנה