צוותי המועצה מבצעים סיורים ביישוב, פותחים קולטנים, מכינים כלי ציוד מכני הנדסי וכן גנרטורים. הצותים ערוכים ושומרים על כוננות גבוהה כדי להיות מוכנים לכל קריאה. 

יש לדווח למוקד העירוני על כל מפגע בו אתם נתקלים. 

דוברות מועצה מקומית גן יבנה

דוברות מועצה מקומית גן יבנה