בהנחיית ראש המועצה הוכנו רשימות של אוכלוסייה מבוגרת תושבת גן יבנה שיתכן וזקוקה לסיוע בחורף הקרוב ובסיוע עמותת "יד ביד" נרכשו עשרות שמיכות פוך שחולקו במבצע מיוחד לקשישים בגן יבנה שידם אינה משגת לרכשם. 

"אני תקווה שהכנסנו מעט חום לבתיהם במזג האוויר הצפוי לנו, אני פועל להמשך שיתוף הפעולה ולרכישת שמיכות נוספות עבור אלה שידם אינה משגת".

פייסבוק אהרון דרור