השבוע, הוחלפו 5 תחנות אוטובוס נוספות ברחבי היישוב בתחנות מקורות לקראת החורף. כמו כן , הותקנו מזגנים חדשים בבית הספר אילן רמון וכן הוחל בביצוע הכנות לחורף  הכוללות פתיחת ניקוזים ברחבי היישוב, הרחבת תעלות בצידי הכבישים ופתיחת מרזבים במוסדות החינוך.

דוברות מועצה מקומית גן יבנהמהמועצה המקומית גן יבנה נמסר כי מתחילת השנה טופלו יותר מ-12,000 פניות ציבור ומבטיחים להמשיך בעשייה. 

דוברות מועצה מקומית גן יבנה