גן יבנה נטגם בקרב בנות היישוב הנתונים לא פחות מרשימים ומציבים את גן יבנה במקום מכובד עם 82.9% גיוס כאשר 89.3% בוחרות בשירות משמעותי ואיכותי ו-7.1% היוצאות לקצונה.