דוברות מועצה מקומית גן יבנה

במסגרת הוועדה התקבלנה מספר החלטות חשובות לשיפור איכות חיי התושבים ובין היתר, נערך דיון והתקבלו החלטות לגבי הקצאת חניות נכים ל-20 מתושבי גן יבנה על פי חוקי המדינה. חלק מהבקשות נדחו מכיוון שהמגישים לא עמדו בתנאי הסף לקבלת ההקצאה. חלק מהבקשות התקבלו ובחלק מהבקשות נערך דיון נוסף לאחר שהפונים נדרשו להציג מסמכים נוספים ואף נערכה לחלק מהן התייעצות מיוחדת עם גורמים במשרד התחבורה על מנת לבחון את חוקיות הבקשה ורק לאחר מכן התקבלה החלטה בעניינם.

בנוסף, הוחלט לאשר הקצאת חניית נכים בסמוך לבית העלמין, הוחלט לאשר פסי האטה ברחוב וייצמן, הוחלט לאשר חניה עם שני גלגלים על המדרכה ברחובות דבורה הנביאה וברחוב הגפן על מנת להתמודד עם עומס הרכבים במקום וסימון מעבר חציה חדש בדרך קנדה פינת רחוב ברקת לשיפור הבטיחות בדרכים.

דרור אהרון, ראש המועצה:  "ועדת תמרור ותנועה מקבלת החלטות חשובות שנוגעות לאיכות חייהם של תושבי גן יבנה. כל בקשה ופנייה של התושבים נידונה במלוא הרצינות ומטופלת ביסודיות ועל פי חוק. קיבלנו מספר החלטות שנוגעות באופן ישיר להמון תושבים ושתסייענה בשיפור איכות החיים והבטיחות שלהם.  התושבים מוזמנים להפנות את בקשותיהם בנושאים אלה דרך מחלקת ההנדסה והן תטופלנה בהתאם".