pixabay

השמועה אודות בלון תבערה בגן יבנה גרמה לבהלה רבה ביישוב וראש המועצה יצא בדברי הרגעה לתושבים:"תושבים יקרים, הנושא נבדק על ידי חבלן משטרה. הבלון שאותר  הינו בלון יום הולדת ולא בלון תבערה. נא לשתף על מנת למנוע דיסאינפורמציה. שבת שלום. דרור אהרון ראש המועצה. "