ירון ניסים, חבר המועצה וממונה על תחום שפ"ע במועצה המקומית גן יבנה טען כשנשאל בעבר אודות המפגע בכביש מנחם בגין כי האחריות על הכביש היא של מנהל מקרקעי ישראל . במשרד התחבורה לעומת זאת מגלגלים את האחריות אל פתחה של הרשות המקומית ובינתיים, עוד ועוד ידיעות מגיעות ומספרות על תושבים שכבר נפגעו מהשיבוש בכביש לרבות רוכב אופניים שאף אושפז בשל שורש כף יד מרוסק ושבר ברגל לאחר שהתהפך. אולי עכשיו, מישהו יקח את האחריות לתיקון הכביש וימנע את האסון הבא . 

משטרת ישראל