תמונה: pixabay

פירוט נוסף לגבי היערכות המועצה 

כלל המקלטים והמיגוניות ברחבי היישוב נפתחו

לא יתקיימו התקהלויות ברחבי היישוב

מחלקות המועצה יפעלו במתכונת מתוגברת

כלי צמ"ה וטרקטורים מתודלקים ומוכנים כך גם הגנרטורים

הערכת מצב נוספת תתקיים בשעות הלילה בהתאם לצורך

אנא מכם, הישארו בסמוך למרחבים המוגנים, הימנעו מהתקהלויות וזכרו כי אזור ההתגוננות שלנו הוא 273, 45 שניות הגעה למרחב המוגן. 

בכל מקרה ניתן לפנות לבירורים נוספים לגברת מזל אזולאי מנהלת ההסעות במועצה בטלפון : 052-4549513