דוברות מועצה מקומית גן יבנה

כחלק מחזונו של ראש המועצה, דרור אהרון, לשיפור חזות המועצה ואיכות חיי התושבים בגן יבנה, הוחלט להגביר את האכיפה למיגור מטרדים הנגרמים כתוצאה משוטטות כלבים ובעלי כלבים שלא אספו את צרכי כלביהם כנדרש בחוק.  

במסגרת בדיקה שהתקיימה לאחרונה נמצא כי רבות מהפניות המגיעות אל המוקד העירוני 106 נוגעות לנושאים אלה. עוד נמצא כי ימי שישי ושבת הם הימים שבהם מטרדים אלה מתקיימים ביתר שאת. לכן, לאור תלונות התושבים ובעקבות התייעצות מעמיקה שהתקיימה בשיתוף ראש המועצה, מנכ"ל המועצה, מנהל אגף הביטחון ומנהל המוקד הוחלט כי מעתה ואלך תוגבר האכיפה כנגד שוטטות כלבים וכנגד בעלי כלבים שלא אספו את צרכי כלביהם כנדרש בחוק במשך כל ימי השבוע והיא תורחב גם לימים שישי ושבת.

ראש המועצה, דרור אהרון: "במסגרת מלחמתנו המשותפת בתופעות ומטרדים שנגרמים כתוצאה משוטטות כלבים ומאי איסוף של צרכים על ידי הבעלים, הוריתי למנהלי המחלקות להגביר את האכיפה על מנת למגר תופעות אלה. מדובר בתופעות חמורות שפוגעות בניקיון היישוב ובאיכות החיים של כלל התושבים. יצאנו בקמפיין הסברתי תחת הסלוגן – "לצאת נקי!" על מנת להגביר את המודעות לנושא. אני סבור שלצד ההסברה שאנו מקיימים בנושא במשך כל השנה, הגברת האכיפה מצד הרשות הינה הכרחית ולא ארפה מן הנושא עד אשר נצמצם תופעות אלה באופן משמעותי".

כזכור, החוק אוסר על השארת הפרשות כלבים ברשות הרבים והאחריות לניקיון הפרשות הכלבים מונחת על בעלי הכלבים. המועצה רואה חשיבות גדולה גם בהסברה לתושב והשקיעה בכך משאבים משמעותיים כולל הודעות, פרסומים, הדרכות ואף קמפיין גרילה בציורי מדרכות. ההחלטה על קיום המבצע התקבלה על ידי ראש המועצה לאחר שהתברר כי השארת צואת כלבים ברחבות ובגנים הציבורים הוא אחד הנושאים שמטרידים ביותר את תושבי המועצה.