בימים אלה מתבצעות עבודות ברחוב ההדרים כולל סימוני חניות נכים, מדרכות, מפרצי חניה, הנמכת מדרכה עבור רכבי נכים בגן פיטו ועוד. המועצה הנחתה את הקבלן שלא לפגוע בעצים הוותיקים שנמצאים במקום.

דוברות מועצה מקומית גן יבנה

בנוסף, נמשכים הפרויקטים להוספת נורות לד באיי התנועה בשדרות ירושלים בכניסה ליישוב, חידוש המקווה, להקמת הפארק בגודל 40 דונם ולסלילת כביש היציאה הצפוני החדש.  השבוע גם התקיימה פגישה נוספת ברמ"י לקידום שיווק מגרשים בהרחבה של איזור התעשייה הקיים באלפי מ"ר.