דוברות מועצה מקומית גן יבנה

התוכנית כוללת ניתוח, איתור ומיפוי של נושאים שמטרידים את התושבים במטרה למנוע תופעות חריגות והצעה של פתרונות מתאימים. התוכנית הינה מניעתית והיא תכלול  פעילויות במספר מישורים כולל מדריכי מוגנות מיוחדים בבתי הספר, חיזוק המוגנות בהסעות, בדיקה לגבי האפשרות לקיום פרויקט מגרשים מוארים, הקמת מוקדים רואים והוספת טכנולוגיה מתקדמת ומערכי אכיפה משודרגים.

התקציב שאושר נועד, לצורך הקמת מערכים טכנולוגיים חדשים לתצפית, אכיפה ופיקוח ולתחזוקת מערכים טכנולוגיים קיימים. בזכות אישור תקציב התמיכה של המשרד לביטחון פנים המועצה תוכל לרכוש מערכות טכנולוגיות מתקדמות, להוסיף מצלמות במרחב הציבורי ובפארקים ברחבי היישוב על מנת למנוע תופעות של ונדליזם, אלימות ופשיעה ובכך להגביר את תחושת הביטחון האישי של התושבים. כלל האמצעים יחוברו באופן ישיר למוקד העירוני.

ראש המועצה, דרור אהרון: "גן יבנה נבחרה לקבל תמיכה ממשלתית לפרויקט מיוחד להגברת הביטחון האישי של התושבים. אני רוצה להודות למשרד לביטחון פנים ולעומד בראשו, ידידי השר גלעד ארדן, על אישור התקציב לפעילות החשובה. אנחנו מבצעים פעילות נרחבת על מנת להגביר את תחושת הביטחון האישי, הקמנו יחידת שיטור עירוני משולב, אנו פועלים על מנת להוסיף מצלמות במרחב הציבורי, פועלים להקמתה של סיירת הורים יישובית ובכלל, פועלים על מנת לחזק את כוחות החירום והביטחון ביישוב. אני אפעל על מנת שהמתנדבים מקרב התושבים יהוו חלק בלתי נפרד מהתכנית".