לפני שבועות ספורים החליטה המועצה המקומית גדרה על העלאת מיסים בגובה 10% עובדה  שעוררה גל של תגובות נזעמות בקרב תושבי גן יבנה ברשתות החברתיות. בעקבות הקיצוץ המשמעותי במענקי האיזון(מענקים המחולקים על ידי משרד הפנים לרשויות כאמצעי להשלמת ההכנסות העצמאיות שלהן על תשלומי הארנונה במטרה לאפשר גם לרשויות חלשות יחסית לספק שירותים בסיסיים לתושביהן), הוגשה עתירה לבג"צ על ידי חמש הרשויות בהן הדירוג הסוציו אקונומי של התושבים עלה על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. בעקבות הדירוג, עלתה גן יבנה מאשכול 6 לאשכול 7 מה שהוביל לקיצוץ משמעותי של מענקי האיזון למועצה. לפני מספר ימים ולאחר שהוגשה עתירה לבג"צ, הודיע משרד הפנים על עדכון מענקי הקיצוץ המתוכנן ועל הקטנת הקיצוץ. שופטי בג"צ הציעו לרשויות למחוק את העתירה שהגישו וחמש הרשויות שהגישו את העתירה בהן אריאל, שער הנגב, גדרה ומבואות חרמון הסכימו לכך.

פייסבוק דרור אהרון בית המשפט דחק במשרד הפנים להזדרז ולקבוע קריטריונים לגבי התמיכה המגיעה לכל רשות מקומית על פי מצבה הכלכלי ולא רק על פי מצבם הכלכלי של תושביה שכן יכולים להיות יישובים שאין להם הכנסות כלל למרות שתושביהם יחסית מבוססים. העתירה שהוגשה לבג"צ נגד שינוי המדד הכלכלי חברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה המשמש את משרד הפנים לקביעת גובה מענקי האיזון שמקבלות הרשויות המקומית  בשנת 2016 על ידי חמשת הרשויות יוצגה על ידי משרד עורכי הדין עפר שפיר ושות', בעתירה נכתב כי הרשויות גילו כי למרות שלא חל כל שינוי במצבן החליטו במשרד הפנים להעלות את הדירוג שלהן במדד הכלכלי חברתי של הלמ"ס דבר שהוביל להפחתת המענקים אותם הן מקבלות. לאחר קבלת אומדן המענקים הצפוי לשנת 2019 הגישו עורכי הדין של הרשויות בקשה לצו ביניים ולזימון דחוף שנערך לפני ימים ספורים בבג"צ. בערב הדיון, שלח משרד הפנים עדכון מענקים הצפוי ב-2019 בו ניכר מיתון בקיצוץ הצפוי. שופטי ההרכב הדגישו בפני נציגת המדינה את חשיבותו הרבה של קידום גיבוש המדד המשלים והשלמת עבודת הוועדה שמונתה לצורך כך וכן הבהירו השופטים כי כל עוד לא פועלת המדינה לתיקון המצב אין הם רואים לנכון להתערב ולהמלצתם נמחקה העתירה. בגן יבנה נכון לעכשיו, יעמוד המענק בשנת 2019 על 10.7 מיליון ולא על 7.1 מיליון כפי שהיה צפוי בעקבות הקיצוץ אותו עמד משרד הפנים לבצע. (בעבר קיבלה המועצה 15 מיליון. )בעקבות כך הוחלט במועצה המקומית גן יבנה על העלאת תעריף הארנונה ב-5% במקום ב-10%. ההצעה להעלאת הארנונה ב-5% הובאה לישיבת מליאת המועצה ביום חמישי האחרון ועברה ברוב קולות. האופוזיציה מסרה בתגובה כי ראש המועצה ניסה להעלות את הארנונה תחילה ב-30% אחר כך ב-10% וכעת ב-5% אך גם העלאה זו לא תאושר במשרד הפנים.