לצד כלל הרצים השתתפו במרוץ גם תלמידי כיתה ט'4 מאורט ע"ש יצחק רבין בגן יבנה. בתום הפעילות התכנסו יחדיו לשיחה עם שלושה חברים של רועי: אביב, יוגב ותומר לשמוע על רועי, להכיר אותו קצת יותר וללמוד על אישיותו ועל הערכים שהובילו אותו. הם שאלו שאלות, התעניינו וכפי שאביב חברו של רועי אמר: "הכי היינו רוצים שתלמדו מרועי זה איך להיות חבר, לתת לאחר בפעולות קטנות בלי רצון לקבל ובצניעות".

דוברות מועצה מקומית גן יבנה

לאחר השיחה עם החברים, ישבו התלמידים עם המחנכת והמשיכו לשוחח על חשיבות ההנצחה ודרכי ההנצחה. ההורים הצטרפו וארגנו ארוחת בוקר לתלמידים. אין ספק שיום זה היה בעל ערך רב להבנה של ערכי החברות, ההנצחה והקהילתיות.

דוברות מועצה מקומית גן יבנה

מנהלת בית הספר, מרי שפונט: "אני גאה בתלמידי ט'4 פועלים על פי המסורת הבית ספרית של נתינה ואהבת הזולת. הקשר שנוצר בין התלמידים ובין רעיו של רועי אלפי ז"ל ,הוא קשר מבורך בין תלמידים שרוצים לזכור ולכבד את ערכיו ואת זכרו של בוגר בית הספר ובן היישוב. חשוב בעיני שתלמידנו ינצרו את זכרם של טובי בננו שנפלו, בני היישוב שאנו מעלים ומזכירים בטקסים השונים".