השנה, הצליחה המועצה המקומית גן יבנה להשיג מוצרים טכנולוגיים רבים יותר מבעבר. אלו יסייעו לתלמידים ותלמידות עם צרכים מיוחדים ביישוב. הציוד כולל מחשבים מתקדמים, אביזרים ייחודיים וציוד טכנולוגי מיוחד אשר הותאם לכל תלמיד על מנת לסייע לו לבטא את צרכיו ובמטרה להנגיש לו את חומרי הלימוד בצורה המיטבית. 

הנגשה מתקדמת