אל ראשי רשויות ברחבי הארץ אשר מביעים תמיכה בגדעון סער לראשות הליכוד הצטרף אמש דרור אהרון ראש המועצה. בסרטון אמר דרור בין היתר :"זכותו של כל אחד להתמודד על ראשות התנועה, אסור לנו לצאת אחד נגד השני, גדעון הוא אדם ראוי" 

דרור מספר בסרטון על התקופה בה הועמד גם הוא לדין וזוכה זיכוי מלא ואיחל לראש הממשלה לצאת זכאי גם הוא.  

"אני הולך עם האמת שלי " אומר דרור "אני מפרגן לביבי נתניהו אבל זכותו של כל אדם להתמודד ואני מאמין בדרכו של סער" הוסיף.