במסגרת הוועדה התקבלנה מספר החלטות חשובות לשיפור איכות חיי התושבים –

  • רחוב א.צ. גרינברג - האזור יסומן בסימון מיוחד כחניה לתושבי הרחוב בלבד על מנת להקל על העומס באזור, תינתן אפשרות לחניה עם שני גלגלים על המדרכה, יוצב תמרור המאפשר חניה לתושבי הרחוב בלבד, תיבחן האפשרות להוצאת תו חניה במיוחד לתושבי הרחוב (יובא בפני היועמ"ש לטיפול על פי כל דין).
  • הצבת תחנת אוטובוס בבית העלמין גן יבנה – חצור – בעקבות סיור שנערך במקום יחד עם מפקד תחנת המשטרה ומהנדס המועצה הוחלט לצאת לביצוע התחנה לטובת תושבי גן יבנה.
  • מעבר חציה ברחוב החרוב פינת תל חי – מעבר החציה אושר לביצוע ומשטרת ישראל הביעה את הסכמתה.
  • תמרור עצור ברחוב שמואל הנביא מכיוון יהודה הלוי – הבקשה להצבת תמרור במקום נבחנה ואושרה.
  • סימון המדרכה בצומת הרחובות היהלום ודרך קנדה באדום לבן – הבקשה נבחנה ואושרה לביצוע למעט הקטע הדרומי שייבחן מחדש בשלב מאוחר יותר.
  • טיפול בשדה הראייה המוגבל בצומת הרחובות הרקפת והנרקיס – הוחלט לקיים במקום סיור משותף של מהנדס המועצה יחד עם מפקד תחנת המשטרה ולאחר מכן יוגשו ההמלצות בנושא.

ראש המועצה, דרור אהרון: "בגן יבנה כל תושב נחשב וכל פנייה שנעשית אלינו בנושא תנועה ותחבורה מטופלת ביסודיות. השבוע קיבלנו מספר החלטות שנוגעות באופן ישיר להמון תושבים ושתסייענה בשיפור איכות החיים והבטיחות שלהם, בין היתר, הצבת תחנת האוטובוס החדשה באזור בית העלמין שתספק שירות משמעותי וחשוב עבור התושבים, קבלת החלטה לטיפול בבעיית החניה ברחובות הסמוכים למרכז הספורט והנופש, הוספת תמרורים ועוד. התושבים מוזמנים להפנות את בקשותיהם בנושאים אלה דרך מחלקת ההנדסה והן תטופלנה בהתאם".

דוברות מועצה מקומית גן יבנה