pixabay

הכל החל כשבתו של יוסף עיינה ברשימת אנשי הקשר בטלפון הנייד של אביה, עורך דין מוכר וחבר מועצת גן יבנה. האפליקציה ME מאפשרת לאנשים לראות כיצד נשמרו ברשימת אנשי הקשר המחוברים גם הם לאפליקצייה. כך, גילתה הבת כי אביה נשמר על ידי תושב גן יבנה כ"מוטי יוסף - נוכל לא אמין" והתביעה התקדימית יצאה לדרך. יוסף טוען כי האפליקציה בנויה באופן המאפשר לאנשים רבים להיחשף לכינוי הגנאי.

מערכת גן יבנה. נט מתחייבת לעקוב ולדווח לכם על תוצאות התביעה.