מענה אמיתי לבעיית הפקקים וחיבור מהיר אל המרכז.. 

בתמונות: העבודות לסלילת הכביש החדש 

פייסבוק אהרון דרור

פייסבוק אהרון דרור