יאיר לפיד הודה לפעילים מעומק הלב על עבודה טובה שנעשתה בשטח ועל התוצאות המעולות ושיתופי הפעולה בין המטה ביישוב לבין אנשי המפלגה והמטה הארצי. ירדנה אוקמן, יו"ר המטה הדגישה עד כמה חשובה הנוכחות והחיבור לשטח. חברי הכנסת סיפרו על המהלכים הצפויים לקראת הבחירות החוזרות ויאיר לפיד הדגיש את הפן האישי המחבר והעביר מסר אוהב בגובה העיניים.

עומר דוד