דוברות מועצה מקומית גן יבנה


קיימות מכינות שונות ומגוונות, מבחינה גאוגרפית (מהצפון ועד הדרום), מבחינת האוכלוסייה (חילוניות, דתיות ומשולבות), מכינות בערים ובפריפריה. המטרה ביום החשיפה הייתה לחשוף את התלמידים למספר מכינות ושנות שירות רבות ככל האפשר.


כך, בשבוע שעבר נפגשו תלמידי שכבה י"ב עם בני נוער אשר סיימו את לימודיהם בבית הספר והצטרפו למכינות ושנות השירות, הם שוחחו, התרשמו והבינו כי שנה זו מאפשרת בחינת עומק של חיינו, במטרה להיות אזרחים בעלי זהות מגובשת, תפיסת עולם רחבה, מודעות גבוהה ורצון להיות אקטיביים וליצור בארץ מציאות טובה יותר במעגלי חיים שונים.