דוברות מועצה מקומית גן יבנה

ביום זה מציינים במסורת היהודית את פריצת חומות ירושלים בימי בית המקדש השני. לאחר קום המדינה, קבעה הרבנות הראשית את היום הזה כ-"יום תחילת החורבן הראשון" בימי בית המקדש השני ובו מציינים את יום הזכרון גם לקדושי השואה שלא נודע מתי נהרגו.

בבית הספר 'נעם סיני' ציינו את יום הזכרון עם מבט צופה פני עתיד, עם הודאה על הקמתה של המדינה וקיומה, שבזכותה לא יקרו עוד אסונות כאלו ובתפילה לגאולה השלימה שעליה נאמר "לא ישא גוי אל גוי חרב".

בנוסף, במהלך היום הספרנית רינת פרץ סיפרה לתלמידים את הספור "מלכה בירושלים" מאת תמי שם טוב והתקיים שיח פורה בין התלמידים על תקווה ועל אופטימיות.