בתום הפעילות התלמידים מילאו שאלון מקוון וציינו בו את התרשמותם. התלמידים התבקשו לציין מה למדו מהפעילות והרוב המכריע דיווחו כי ההתנסות בפעילות הספורטיבית המחישה להם את הסכנות הטמונות בהיסח הדעת בדרכים. את יום השיא הובילו מנהלת חטיבת הביניים, רינה ניצן, רכזת זה"ב, הילה אלימלך, רכזת מעורבות חברתית, רויטל אמויאל ורכזת חנ"ג, אורלי רצון.

דוברות מועצה מקומית גן יבנה