דוברות מועצה מקומית גן יבנה

במהלך השנים מאות תלמידים השתתפו בחידון הפגינו ידע רב ולמדו דברים חדשים בצורה מהנה ומגוונת. חידון של"ח עוסק במגוון המינים של החי והצומח בא"י, דמויות מופת בחברה הישראלית,  אירועים היסטוריים וידיעת הארץ בכלל ובנוסף הושם דגש על הנושא המרכזי " ערבות הדדית".

אלון גורן, רכז טיולים ושל"ח מסר: " במסגרת לימודי ופעילות של"ח אנו מעודדים את נושא ההתנדבות והתרומה לזולת והשנה בחרנו "לתרגם" את הנושא המרכזי - לחשיפה , לחלק קטן מארגונים ועמותות  התנדבות שפועלים במדינת ישראל. ארגונים ועמותות אלו, פועלים למתן עזרה ,על בסיס התנדבותי  וולנטרי ממניעים א- פוליטיים, סוציולוגיים או מגדריים.

בישראל פועלים אלפי ארגונים התנדבותיים הפועלים למען מטרות מגוונות.   ייחודו של חידון של"ח וידיעת הארץ הינו בכך שהוא משלב שאלות מתחומי הדעת השונים ומיישם את נושא השדאות שנלמדו בכיתה ובנוסף בוחן את המיומנויות שנרכשו בשל"ח בשנות הלימודים. אני משוכנע שבנוסף ללימודי השל"ח היומיומיים, גם החידון יסייע להם ללמידה מהנה, חווייתית ומאתגרת.

מנהלת בית הספר, מרי שפונט: אני גאה בהישגיהם של תלמידנו. בבית ספרינו אנו שוקדים על העמקת הקשר למסורת היהודית וערכיה ,תוך הדגשת ערך הנתינה והמנהיגות ,לימודי השל"ח( שדה,לאום חברה) הם מהאהובים על תלמידנו הלוקחים חלק  פעיל בימי סיירות  הערכיים . אנו מאמינים כי ימי השלח והשתתפות הפעילויות כגון החידון תורמים ללמידה משמעותית יותר .

הוראת של"ח מרכזת את מכלול הפעולות החינוכיות המתקיימות בתחומי ידיעת הארץ והזיקה אליה. הוראת המקצוע מתאפיינת בפעילויות רבות המשלבות פעילות חוץ כיתתית מגוונת עם הוראה בכיתה. הפעולות בשדה משלבות חינוך סביבתי, לאומי חברתי ומפגישות את תלמיד השל"ח באופן בלתי אמצעי עם מערכות נוף-אדם בסביבתו הקרובה והרחוקה.