ההרשמה באתר :

https://bit.ly/2mofDGh?fbclid=IwAR1i-kMT1rifC6t8FTj45e4WEwjfcV3isEoimf10JxOwHg7NnEIbYqKsOzY

דוברות מועצה מקומית גן יבנה