ההנחיות וההגבלות החדשות עקב התפשטות נגיף הקורונה לציבור באי בתי הכנסת 

דוברות מועצה מקומית גן יבנה