ראשית, תוכלו להצביע בסקר העדכני - ולאחריו סיקור ההצבעה בבחירות באפריל : 

תצאות האמת שהיו בבחירות באפריל 2019 - הליכוד בראש

תוצאות סופיות בחירות אפריל 19
תוצאות סופיות בחירות אפריל 19