דוברות מועצה מקומית גן יבנה

הפעילות נמשכה גם בכיתות כאשר התלמידים לקחו חלק בפעילויות, בשיח, משחקים ותחרויות סביב נושא הטבע והשמירה עליו, כשהסיפור העומד במרכז הפעילות היה "העץ הנדיב" ודברי קהלת: "בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון, נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו: ראה מעשיי כמה נאים ומשובחים הן, וכל מה שבראתי בשבילך בראתי, תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, שאם קלקלת, אין מי שיתקן אחריך".

מנהלת בית הספר מרי שפונט: "קבוצת מובילי חברותא היא אחת מקבוצות המנהיגות האיכותיות שלנו. הגב' חני חרובי והגב' סיגל סמילה מובילות את  הקבוצה ואת נושא תרבות ומורשת ישראל  בבית הספר. תלמידי הקבוצה פעילים ביזמות והנחיית בתי מדרש קהילתיים בבית הספר ומחוצה לו. פעולתם מבורכת ומנחילה את ערכים ומיומנויות של שיח ערכי מבוסס על כבוד הדדי דרך למידה דיאלוגית ולימוד בית מדרשי".