דוברות מועצה מקומית גן יבנה

 מנהלת בית הספר מרי שפונט זכתה להערכה על הובלת מנהיגות ערכית ועשייה חינוכית מעמיקה בבית הספר. 

מנהלת אגף ההערכה הוסיפה: "אני ‏רואה‏ חשיבות‏ רבה ‏בהוקרה‏ והערכה‏ של‏ אנשי ‏החינוך, ‏אשר  ‏מחוללים‏ שינוי,‏ מקדמים ‏ כל‏ אחד ‏מהתלמידים אל‏ מעבר ‏,ליכולותיו‏ הצפויות,‏ משפיעים‏ ותורמים‏ לעיצוב‏ עתיד‏ תלמידיהם‏, ומביאים‏ אותם‏ להצטיינות‏ לימודית, אישית,‏ חברתית וערכית הענקת‏ התגמול‏ , היא ‏הזדמנות להביע הוקרה‏ זו‏ גם ‏במעשה. מורי ‏‏החטיבה ‏העליונה יזכו‏ למענק ‏חד ‏פעמי שישולם ‏במשכורת חודש‏ אוגוסט ‏2019  .‏‏

מנהלת בית הספר, מרי שפונט: "קבלת התגמול ריגש אותי ואת צוות המורים מאוד, התחושה כי העבודה הקשה והמסורה שעושים מורי זוכה לחיזוק והערכה ,היא תחושה של סיפוק ושמחה. מורי בית הספר ימשיכו להעמיק את מלאכת החינוך כדי שנוכל להרקיע לשיאים חדשים".

.

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏