דוברות מועצה מקומית גן יבנה

עוד פועלים מידי שנה כדי להפיק את המסיבה המיוחדת: שרה משה, ריקי כהן, מיכל מליק, מתנ"ס גן יבנה, רכזת צרכים מיוחדים עליזה זית דניאל, קאנטרי גן יבנה ועוד.