מסתמן כי מאז שנוסף השיטור העירוני ותוגבר מספר ניידות המשטרה המסיירות ביישוב, עלתה משמעותית ההרתעה בגן יבנה המונעת מקרי פשיעה רבים. אל השיטור העירוני מצטרפים שוטרי משטרת ישראל התורמים להעלאת הביטחון האישי. 

דוברות מועצה מקומית גן יבנה

כמו כן, קיימת עלייה בפניות תושבים למוקד המדווחים על הפרעות לסדר הציבורי ומביעים אמון. כל פנייה מקבלת מענה. 

בסיכום דבריו, הודה ראש המועצה אהרון דרור לשוטרי השיטור העירוני השומרים על היישוב ובטחון התושבים. 

דוברות מועצה מקומית גן יבנה