דוברות מועצה מקומית גן יבנה

משרד החינוך נערך ללמידה מרחוק, באמצעות מערך מתוגבר של מורים שילמדו מהבית.

בנוסף, משרד החינוך נערך ללמידה גם באמצעות אולפנים לפי לוח שידורים.
כל מורי בתי הספר ילמדו מהבית את התלמידים ויעמדו בקשר עם תלמידיהם.
הנחיות לגבי בחינות הבגרות ימסרו בהמשך.

על ההנחיות לגבי פעילויות החינוך הבלתי פורמלי, נעדכנכם בהמשך.

החלטות והנחיות לגבי התקשרויות הנוגעות להפסקת פעילות מוסדות החינוך (הסעות חינוך רגיל, תוכניות העשרה וכו'), ולגבי כח אדם המועסק במוסדות החינוך על-ידי הרשות, יועברו בהקדם על ידי המועצה המקומית. אנא עקבו אחרי הפרסומים השונים.