דוברות מועצה מקומית גן יבנה

המענק עומד על סך כולל של כמיליון שקלים לשני הפרויקטים כאשר כ-700,000 ₪ מהם יוקצו לקירוי מגרש הספורט באילן רמון לרווחת התלמידים והיתר יוקדשו לרכישת הגנרטור העוצמתי.

 בשבוע שעבר, נחנך המקווה המשודרג ברחוב רבי עקיבא, נמשכות העבודות על פארק בגודל 40 דונם, תכנון אולם הספורט הנוסף בבית הספר מכבים, החל תכנון האמפיפארק היישובי, האיצטדיון, קידום הרחבת אזור התעשייה ופרויקטים נוספים שישפיעו על עתידה של גן יבנה.

ראש המועצה, דרור אהרון: "אנחנו פועלים במספר נושאים במקביל ומקדמים פרויקטים מהותיים להתפתחותה של גן יבנה. פעלנו בכל התקופה האחרונה לקידום קירוי מגרש הספורט בבית הספר אילן רמון לרווחת הילדים ובימים אלה אנו פועלים על מנת לקדם הקמתו של אולם ספורט גם בבית הספר מכבים. הצלחתה של מערכת החינוך ורווחת התלמידים והצוות החינוכי עומדים תמיד לנגד עינינו".