אייל רביד מנכ"ל ויקטורי:"מנהל הסניף פעל על פי הנהלים המקובלים בזמן אירוע כזה ודיווח על מציאת המעטפה ובה סכום כסף באזור הקצבייה בסניף."

ויקטורי