pixabay

במשך 10 מפגשים ייפגשו הנרשמים עם מאכלים וסיפורים העוטפים את התבשיל שבסיר, יפגשו עם נשים מהקהילה שיספרו על הבית והמקום ממנו באו וילמדו לבשל הכל מג'חנון ועד קובה, אינג'ירה, ממולאים, גפילטע פיש, בורקס טורקי ועוד. כל העולם בסיר אחד. 

רוצים גם אתם לצאת למסע טעים בתפוצות ישראל?

הקורס בהנחיית אורלי סרוסי מנחת קבוצות ומרצה לתואר שני ביהדות אליה יתלוו נשות גן יבנה. 

סיפור בסיר 

סדרה בת 10 מפגשים החל מ-18/12 ימי שלישי אחת לשבועיים 

19:00-21:00 

עלות הסדרה 500 ש"ח כולל חומרים ומתכונים 

הרשמה באתר המתנ"ס ובמזכירות

08-8571199