רשות המיסים

הביקורת מכוונת כנגד מעלימי מס והון שחור בעקבות נקיטת מדיניות של הגברת פעילות האכיפה לשיפור יכולת ההרתעה. מבצעי השטח מובילים לדיווחי אמת. ברשות המיסים טוענים כי הביקורת  נערכת כדי להגביר את השיוויון בנטל בקרב האזרחים.