במסגרת הערב אמר אהרון דרור: "מוטלת עלינו האחריות כמדינה וכחברה, ללוות את אלו שנתנו מעצמם. את אלה שנפגעו בתור אזרחי המדינה לאורךכל הדרך ולעולם לא להפנות להם עורף". 

ערב הוקרה "הנקודה" פייסבוק דרור