דוברות מועצה מקומית גן יבנה

ראש המועצה, דרור אהרון: " אני רוצה להודות למפעל הפיס ולמחלקה לשירותים חברתיים. בימים כאלה חשוב לשמור על ערבות הדדית ולתמוך אחד בשני. היה לנו חשוב מאד שכלל המצרכים יירכשו בגן יבנה וכך יהיה".